ІНДИВІДУАЛЬНА ФАКТОРНА СТРУКТУРА БІОМЕХАНІЧНИХ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ КВАЛІФІКОВАНИХ БІЙЦІВ ММА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Змішані бойові мистецтва (також MMA – від англ. Mixed martial arts) – бойові мистецтва (часто невірно звані «боями без правил»), що є поєднанням безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. ММА є повноконтактним боєм із застосуванням ударної техніки та боротьби як у стійці (клінч), так і на підлозі (партер). У ММА існує дві основні стратегії ведення бою: ударна техніка – коли боєць прагне виграти шляхом ударів руками, ліктями, колінами і ногами, і борцівська – коли боєць використовує кидки, захоплення та больові / задушливі прийоми. Втім, для поліпшення здібностей ведення бою традиційно використовуються бойові мистецтва, що вже відбулися. Для вдосконалення ударної техніки у стійці найпопулярніші бокс, кікбоксинг, муай тай, різні форми карате. Показано, що психофізіологічні особливості бійців ММА різних стилів ведення поєдинку відображаються на особливостях техніки прямого удару. Недолік швидкості на початку руху у бійців темпового стилю доповнюється і компенсується високою швидкістю переміщень. Бійці ігрового стилю відрізняються високою швидкістю рухів на самому початку виконання удару. Бійці силового стилю відрізняються поступовим розвитком швидкості руху. Mixed martial arts (also MMA – from the English Mixed martial arts) are martial arts (often incorrectly called "fights without rules"), which is a combination of many techniques, schools and directions of martial arts. MMA is a full-contact fight with the use of shock techniques and fighting both in the stance (clinch) and on the floor (parterre). In MMA, there are two main fighting strategies: striking – where the fighter tries to win with punches, elbows, knees and kicks, and grappling – where the fighter uses throws, grabs and pain / choking techniques. However, martial arts that have already taken place are traditionally used to improve fighting skills. Boxing, kickboxing, Muay Thai, and various forms of karate are the most popular for improving striking techniques in the rack. It is shown that the psychophysiological features of MMA fighters of different fighting styles are reflected in the features of the direct punch technique. The lack of speed at the beginning of the movement of fighters of the tempo style is supplemented and compensated by the high speed of movements. Fighters of the game style are distinguished by a high speed of movement at the very beginning of the execution of the blow. Fighters of the power style are distinguished by the gradual development of movement speed.
Опис
Ключові слова
техніка, ММА, нейродинамика, швидкість, кут в суглобі, фізіологія, психологія, technique, MMA, neurodynamics, speed, joint angle, physiology, psychology
Цитування
Пустомельник О. С. Індивідуальна факторна структура біомеханічних і психофізіологічних показників як основа для визначення стилю ведення поєдинку кваліфікованих бійців ММА : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / О. С. Пустомельник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 54 с. : табл.
Колекції