Застосування казкотерапії для розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями на уроках української мови

dc.contributor.authorПлугатарьова, Д. І.
dc.date.accessioned2024-03-02T11:43:17Z
dc.date.available2024-03-02T11:43:17Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз питання розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії на уроках української мови. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «пізнавальний інтерес», «порушення інтелектуального розвитку», «казкотерапія». Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості пізнавального інтересу у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Розроблено та експериментально апробовано навчально-корекційну методику, яка спрямована на розвиток пізнавального інтересу учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках української мови засобами казкотерапії. In the qualification work, a theoretical analysis of the issue of the development of cognitive interest of younger schoolchildren with mild intellectual disabilities by means of fairy-tale therapy in Ukrainian language lessons was carried out. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "cognitive interest", "violation of intellectual development", "fairy tale therapy". The components, criteria, indicators and levels of formation of cognitive interest in younger schoolchildren with intellectual disabilities are determined. An educational and correctional methodology was developed and experimentally tested, which is aimed at developing the cognitive interest of students with intellectual disabilities in Ukrainian language lessons by means of fairy-tale therapy.
dc.identifier.citationПлугатарьова Д. І. Застосування казкотерапії для розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями на уроках української мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016.02 Спеціальна освіта / Д. І. Плугатарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 76 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14216
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectпізнавальний інтерес
dc.subjectказкотерапія
dc.subjectнавчання
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectcognitive interest
dc.subjectfairy tale therapy
dc.subjecteducation
dc.titleЗастосування казкотерапії для розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями на уроках української мови
dc.title.alternativeThe use of fairy-tale therapy for the development of cognitive interest of younger schoolchildren with mild intellectual disabilities in Ukrainian language classes
dc.typeOther
Файли
Колекції