Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

dc.contributor.authorАртюкович, О.
dc.date.accessioned2023-08-29T12:07:36Z
dc.date.available2023-08-29T12:07:36Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто дитиноцентричну концепцію сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Вчення про сім'ю є змістовною константою багатоаспектної теоретико-практичної спадщини В. Сухомлинського, що набуває особливого звучання на у сучасних умовах розвитку і функціонування історико-педагогічної галузі. Відомий вчений постійно звертався до проблем сімейного виховання, детально досліджуючи його окремі аспекти. Зазначено, що вперше в педагогіці радянського періоду, після довгої перерви, педагог-практик обґрунтував дитиноцентричну концепцію сімейного виховання, засновану на глибокому психологічному аналізі сімейних взаємин, принципах гуманізму, визнанні дитини найвищою цінністю; визначив місце сім'ї у процесі формування особистості. Науковий доробок вченого, його практичний досвід були, є і будуть базовими для подальшого розвитку теорії та практики виховання дітей у сім'ї. The publication examines the child-centered concept of family education in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi. The doctrine of the family is a meaningful constant of the multifaceted theoretical-practical legacy of V. Sukhomlynskyi, which acquires a special resonance in the modern conditions of the development and functioning of the historical-pedagogical field. The famous scientist constantly addressed the problems of family education, in detail exploring its individual aspects. It is noted that for the first time in the pedagogy of the Soviet period, after a long break, a practicing teacher substantiated the child-centered concept of family education based on a deep psychological analysis of family relationships, principles of humanism, recognition of the child as the highest value; determined the place of the family in the process of personality formation. The scientific output of the scientist, his practical experience were, are and will be basic for the further development of the theory and practice of raising children in the family.
dc.identifier.citationАртюкович О. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. Артюкович // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 69.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12302
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсімейне виховання
dc.subjectпедагогічна спадщина
dc.subjectСухомлинський В.
dc.subjectдитиноцентрична концепція
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectfamily education
dc.subjectpedagogical heritage
dc.subjectV. Sukhomlynskyi
dc.subjectchild-centered concept
dc.subjectmaster's theses
dc.titleДитиноцентрична концепція сімейного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського
dc.title.alternativeChild-centered concept of family upbringing in the pedagogical legacy of V. Sukhomlynskyi
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Артюкович О. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: