ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТАНЦЮ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто тенденції хореографічної підготовки майбутніх викладачів танцю на прикладі освітніх програм. Змістом сучасних програм з хореографічної підготовки в КНР є втілення ідейного змісту творів у візуальний та чуттєвий танцювальний образ з отриманими танцювальними рухами, моделюванням та навичками, поєднаними з музично-художніми та іншими художніми засобами. Характерною рисою хореографічної дії є те, що виконавець є головним суб’єктом виконавської практики, а не тільки пасивним реалізатором режисури та дизайну. The publication considers the trends in the choreographic training of future dance teachers on the example of educational programmes. The content of modern choreographic training programmes in China is the embodiment of the ideological content of works in a visual and sensual dance image with the resulting dance movements, modelling and skills combined with musical, artistic and other artistic means. A characteristic feature of choreographic action is that the performer is the main subject of performance practice, not just a passive implementer of direction and design.
Опис
Ключові слова
хореографія, підготовка хореографів, Китай, choreography, training of choreographers, China
Цитування
Лю Чжицян. Хореографічна підготовка майбутніх викладачів танцю в освітніх закладах КНР / Лю Чжицян // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 161–162.