Основи казкотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Практикум "Основи казкотерапії" призначений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальностями 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", 016 "Спеціальна освіта" для особистого використання у межах аудиторних та самостійних занять із дисциплін "Лікувальна педагогіка", "Основи інклюзивної освіти", "Педагогічна реабілітація", "Формування комунікативної діяльності у дітей з особливими освітніми потребами", "Валеосупровід дітей з особливими освітніми потребами" тощо, а також для тих, хто цікавиться казкотерапією як одним із видів арт-терапії. The workshop "Fundamentals of Fairy-tale therapy" is designed for first (bachelor) and second (master) level graduate students of 012 "Preschool education", 013 "Elementary education", 016 "Special education" for personal use within classroom ta self-study on disciplines "Therapeutic pedagogy", "Inclusive education basics", "Pedagogical rehabilitation", "Development of communicative activities for children with special educational needs" and "Care and support for children with special educational needs" etc, as well as for those interested in Fairy-tale therapy as a form of art therapy.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, практикум, казка, корекційна педагогіка, поведінка дитини, психокорекція, Fairy-tale therapy, workshop, Tale, remedial pedagogy, child behaviour, Psychocorrection
Цитування
Казачінер О. С. Основи казкотерапії : практикум / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук ; Харків. нац. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – 80 с.