Адаптація випускників інтернатних закладів до самостійного життя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що соціальна адаптація є необхідним елементом повноцінної життєдіяльності індивіда, сприяє налагодженню зв'язків з оточуючими. Даний процес не обмежений часовим проміжком, він є тривалим, неперервним, здійснюється протягом усього життя людини. В статье рассмотрено, что социальная адаптация является необходимым элементом полноценной жизнедеятельности индивида, способствует налаживанию связей с окружающими. Данный процесс не ограничен временным промежутком, он является длительным, непрерывным, осуществляется в течение всей жизни человека. The article considers that social adaptation is a necessary element of the full life of the individual, helps to establish relationships with others. This process is not limited to a period of time, it is long, continuous, carried out throughout life.
Опис
Ключові слова
соціальна адаптація, соціалізація особистості, студентські роботи, социальная адаптация, социализация личности, студенческие работы, social adaptation, socialization of the individual, student work
Цитування
Сиротюк М. Адаптація випускників інтернатних закладів до самостійного життя / М. Сиротюк // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 67–68.