ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО КОЛОРИТУ В ТВОРАХ Ґ. ҐРАССА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дипломного дослідження засобів творення національно-історичного колориту в творах Ґ. Ґрасса є вивчення способів відображення національної історії та культури у творах цього письменника, а також визначення їх впливу на формування ідентичності народу та культурної спадщини. У першому розділі було проаналізовано поняття національного та історичного колориту, а також розглянуто різні прийоми та художні засоби, які використовуються для створення національно-історичного колориту у мистецтві. У другому розділі було проаналізовано творчість Ґ. Ґрасса, зокрема, те, які конкретні прийоми та художні засоби він використовує для створення національного та історичного колориту у своїх творах. У третьому розділі було проаналізовано можливості використання результатів дослідження у практичній роботі, зокрема на уроках німецької мови, що дозволить збагачувати знання студентів про національну історію та культуру. The aim of the research is to study the means of creating national and historical flavor in the works of G. Grass, as well as to determine their impact on the formation of national identity and cultural heritage. The first chapter analyzed the concepts of national and historical flavor, as well as various techniques and artistic means used to create national and historical flavor in art. The second chapter analyzed the works of G. Grass, specifically the techniques and artistic means he uses to create national and historical flavor in his works. The third chapter analyzed the possibilities of using the research results in practical work, specifically in German language lessons, which will enrich students' knowledge of national history and culture.
Опис
Ключові слова
творення національно-історичного колориту, засоби творення національно-історичного колориту, Ґюнтер Ґрасс, національна історія, культурна спадщина, creation of national and historical flavor, means of creating national and historical flavor, Gunter Grass, national history, cultural heritage
Цитування
Попова О. О. Засоби творення національно-історичного колориту в творах Г. Граса : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / О. О. Попова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 61 с.
Колекції