Педагогіка партнерства як засіб партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розглянуто моделі партнерскої взаємодії закладу освіти та сім’ї. The author considered models of partnership interaction between the educational institution and the family.
Опис
Ключові слова
взаємодія вчителя і батьків, моделі взаємодії сім’ї і закладу освіти, магістерські роботи, interaction between the teacher and parents, models of interaction between the family and the educational institution, master's work
Цитування
Головіна П. Педагогіка партнерства як засіб партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї / П. Головіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 30.