ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто удосконалення навчання математики учнів основної школи за рахунок формування елементів фінансової грамотності при використанні спеціально дібраної системи задач з практичним змістом. Improvement of mathematics teaching of secondary school students is considered at the expense of formation of financial literacy elements using specially selected system of problems with practical content.
Опис
Ключові слова
навчання математики, фінансова грамотність, система задач з практичним змістом, mathematics training, financial literacy, a system of practical tasks
Цитування
Круковець К. Г. Особливості формування елементів фінансової грамотності на уроках математики в основній школі / К. Г. Круковець, Є. П. Нелін // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 76–78.