Інвестиції та інвестиційний клімат в сучасній економіці України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що для економічного розвитку нашої держави обсяг внутрішніх фінансових ресурсів є недостатнім. У зв’язку з чим, привабливими стають кошти іноземних інвесторів. Наявність сприятливого інвестиційного клімату забезпечує довіру та впевненість потенційних інвесторів у доцільності та безпечності вкладення фінансових ресурсів у потенційно привабливі об'єкти. В статье раскрыто, что для экономического развития нашего государства объем внутренних финансовых ресурсов недостаточен. В связи с этим, привлекательными становятся средства иностранных инвесторов. Наличие благоприятного инвестиционного климата обеспечивает доверие и уверенность потенциальных инвесторов в целесообразности и безопасности вложения финансовых ресурсов в потенциально привлекательные объекты. The article reveals that the volume of domestic financial resources is insufficient for the economic development of our state. As a result, the funds of foreign investors are becoming attractive. The presence of a favorable investment climate ensures the confidence and confidence of potential investors in the feasibility and security of investing financial resources in potentially attractive facilities.
Опис
Ключові слова
економіка України, інвестиції, інвестиційний клімат, іноземні інвестори, ринкова економіка, студентські роботи, экономика Украины, инвестиции, инвестиционный климат, иностранные инвесторы, рыночная экономика, студенческие работы, Ukraine economy, investments, investment climate, foreign investors, market economy, student work
Цитування
Міжерицький В. А. Інвестиції та інвестиційний клімат в сучасній економіці України / В. А. Міжерицький // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С.16–19.