Розробка дидактичного і методичного забезпечення для навчання школярів основам електронного документообігу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано особливості електронного документообігу як тенденції розвитку цифрового суспільства в Україні. Схарактеризовано зміст основних розділів вибіркового модуля «Основи електронного документообігу» шкільного курсу інформатики 10-11х класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). Розроблено та апробовано навчально-методичного забезпечення вибіркового модуля «Основи електронного документообігу» шкільного курсу інформатики 10-11х класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). The paper analyzes the features of electronic document management as trends in the development of digital society in Ukraine. The content is characterized basic sections selective module "Foundations electronic document management "school course of computer science 10-11th grades of institutions general secondary education (standard level). Developed and tested educational and methodical software selective module "Foundations electronic document management "school course of computer science 10-11th grades general secondary education institutions (standard level).
Опис
Ключові слова
шкільний курс інформатики, вибіркові модулі, електронний документообіг, цифровізація, навчально-методичне забезпечення, school course of computer science, optional modules, electronic document management, digitization, educational and methodological support
Цитування
Кардаш С. О. Розробка дидактичного і методичного забезпечення для навчання школярів основам електронного документообігу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Інформатика) / С. О. Кардаш ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 122 с. : іл. + дод.
Колекції