Основні причини використання ідіом у мовленні вищого класу британського суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються причини використання ідіоматичних виразів у мовленні представників вищого класу Великої Британії на початку 20-го сторіччя (на матеріалі серіалу Downton Abbey). The article examines the reasons why idiomatic expressions are used widely in the speech of the upper class of Great Britain in the early 20th century. The article is based on the series "Downton Abbey".
Опис
Ключові слова
діома, соціальна ієрархія, евфемізація, метафоризація, idiom, social hierarchy, euphemisms, metaphors
Цитування
Ластоверова М. Основні причини використання ідіом у мовленні вищого класу британського суспільства / М. Ластоверова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 168–171.