1918 рік у рецепціях Є. Х. Чикаленка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, 1918 рік на думку Є. Х. Чикаленка був роком державницьких можливостей для українського народу. Але уряди, що створювалися в Україні, не мали такої програми національних і соціальних перетворень, яка б задовольняла більшість, несприятливими були і зовнішні обставини. Таким образом, в 1918 год по мнению Е. Х. Чикаленко был годом государственных возможностей для украинского народа. Но правительства, которые создавались в Украине, не имели такой программы национальных и социальных преобразований, которая бы удовлетворяла большинство, неблагоприятными были и внешние обстоятельства. Thus, in 1918, according to E. Kh. Chikalenko, it was a year of state opportunities for the Ukrainian people. But the governments that were created in Ukraine did not have such a program of national and social transformations that would satisfy the majority, and external circumstances were unfavorable.
Опис
Ключові слова
історія України, спогади, Чикаленко Є. Х., Українська революція, українська політична еліта, история Украины, воспоминания, Чикаленко Е. Х., Украинская революция, украинская политическая элита, history of Ukraine, memories, Chikalenko E. Kh., The Ukrainian Revolution, the Ukrainian political elite
Цитування
Мартинова І. С. 1918 рік у рецепціях Є. Х. Чикаленка / І. С. Мартинова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 77–87.