ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
У публікації досліджено використання альтернативних і додаткових комунікаційних засобів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, що є важливим інструментом розвитку мовлення та навичок спілкування, які допомагають їм висловлювати свої думки, ідеї та потреби, покращують їх комунікативні навички та сприяють їх соціальній інтеграції. Альтернативна і додаткова комунікація (англ. – alternative and augmentative communication), за визначенням Міжнародної спільноти з альтернативної та додаткової комунікації – це набір інструментів і стратегій, які використовує людина, щоб виконувати щоденні завдання спілкування. Комунікація має різні форми, такі як мовлення, погляд, текст, вираз обличчя, дотик, рухи тіла та жести, жестова мова, символи, малюнки, використання пристроїв для генерації мовлення тощо. Зазначено, що успіх використання альтернативних і додаткових комунікаційних засобів залежить від індивідуального підходу, активної підтримки вчителів, батьків та спеціалістів. The publication explores the use of alternative and additional means of communication in working with children with special educational needs, which is an important tool for the development of speech and communication skills that help them express their thoughts, ideas and needs, improve their communication skills and contribute to their social integration. Alternative and augmentative communication, as defined by the International Community of Alternative and Augmentative Communication, is a set of tools and strategies that a person uses to perform daily communication tasks. Communication takes many forms such as speech, gaze, text, facial expression, touch, body movements and gestures, sign language, symbols, pictures, use of speech generating devices, etc. It is noted that the success of using alternative and of additional means of communication depends on an individual approach, active support of teachers, parents and specialists.
Опис
Ключові слова
альтернативна комунікація, додаткова комунікація, корекційна робота, розвиток мовлення, соціальна інтеграція, діти з особливими освітніми потребами, alternative communication, additional communication, corrective work, speech development, social integration, children with special educational needs
Цитування
Казачінер О. С. Використання альтернативної і додаткової комунікації у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / О. С. Казачінер, А. М. Літвінчук // Сучасні теоретичні й прикладні контексти спеціальної та інклюзивної освіти : зб. тез доп. учасників ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Луцьк, 24–26 трав. 2023 р. – Луцьк, 2023. – С. 103–106.