Патріотичне виховання молодших школярів на уроках навчального предмету «Я досліджую світ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто патріотичне виховання молодших школярів на уроках навчального предмету «Я досліджую світ». Зазначено, що навчальний предмет «Я досліджую світ» має значні резерви для патріотичного виховання молодших школярів. Крім того, наповнення національно-патріотичним змістом уроків цієї дисципліни є надзвичайно вагомим, оскільки саме цей вік є сензитивним періодом для формування загальнолюдських та національних цінностей. The publication examines the patriotic upbringing of younger schoolchildren in the lessons of the subject "I explore the world". It is noted that the educational subject "I explore the world" has significant reserves for patriotic education of younger schoolchildren. In addition, filling the lessons of this discipline with national and patriotic content is extremely important, since this age is a sensitive period for formation of universal and national values.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, національне виховання, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, patriotic education, national education, primary school students, master's theses
Цитування
Строган В. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках навчального предмету «Я досліджую світ» / В. Строган // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 32.