Історичний досвід формування вищої художньо-педагогичної освіти в Україні в контексті Європейських студій початку ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин
Анотація
У статті розглянуто історичний досвід формування вищої художньо-педагогичної освіти в Україні в контексті Європейських студій початку ХХ століття. В статье рассмотрен исторический опыт формирования высшего художественно-педагогического образования в Украине в контексте европейских студий начала ХХ века. The article examines the historical experience of the formation of higher art and pedagogical education in Ukraine in the context of European studies at the beginning of the twentieth century.
Опис
Ключові слова
історія художньо-педагогічної освіти, вища художньо-педагогічна освіта, Україна, європейські студії, история художественно-педагогического образования, высшее художественно-педагогическое образование, Украина, европейские студии, history of art and pedagogical education, higher artistic and pedagogical education, Ukraine, european studios
Цитування
Паньок Т. В. Історичний досвід формування вищої художньо-педагогичної освіти в Україні в контексті Європейських студій початку ХХ століття / Т. В. Паньок // Європейські студії в університетах України : матеріали наук.-метод. конф., Київ, 22 квіт. 2016 р./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин, каф. Жана Моне. – Київ : ІМВ КНУ, 2016. – С. 85–87.