Роль реклами в підприємницькій діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Реклама виступає новою субстанцією залучення інвестицій у бізнес. За своєю економічною суттю реклама інформує, переконує та стимулює до дії. Реклама выступает новой субстанцией привлечения инвестиций в бизнес. По своей экономической сути реклама информирует, убеждает и стимулирует к действию. Аdvertising is a new substance for attracting business investment. By its economic nature, advertising informs, convinces, and motivates people to take action.
Опис
Ключові слова
маркетингова система підприємства, реклама, бізнес, інвестиції, студентські роботи, маркетинговая система предприятия, реклама, бизнес, инвестиции, студенческие работы, enterprise marketing system, advertising, business, investments, student work
Цитування
Арестова Г. Ю. Роль реклами в підприємницькій діяльності / Г. Ю. Арестова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 86.