Terms of successful realization of personalized approach to pedagogical collective management

dc.contributor.authorRogova, T.
dc.date.accessioned2019-12-19T11:54:12Z
dc.date.available2019-12-19T11:54:12Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractIn this article the essence and features of personalized approach to pedagogical collective management is enlightened, external terms (such as democ-ratization, humanizing of all spheres of human’s life ; the orientation of social institutes to humanistic, personality-oriented aims and values ; providing of realization of social and political, socially-domestic, normatively-legal, spiritually-moral factors of personal and professional development of teachers) and internal terms (orientation of management on personality ; high degree of leader’s acmeological position manifestation ; realization and expansion of teachers’ and pupils’ subject functions ; high level of a pedagogical collective development) of successful realization of the personalized approach to a pedagogical collective management are defi ned and theoretically substantiated too. У цій статті висвітлено сутність та особливості персоналізованого підходу до управління педагогічним колективом, зовнішні терміни (наприклад, демократизація, гуманізація всіх сфер людського життя; орієнтація соціальних інститутів на гуманістичні, особистісно-орієнтовані цілі та цінності; забезпечення реалізації соціально-політичних, соціально-побутових, нормативно-правових, духовно-моральних факторів особистісного та професійного розвитку вчителів) та внутрішніх термінів (орієнтація управління на особистість; прояв високого рівня акмеологічної позиції керівника; реалізація та розширення вчителів Визначено і теоретично обґрунтовано предметні функції учнів та учнів; високий рівень розвитку педагогічного колективу) успішної реалізації персоніфікованого підходу до управління педагогічним колективом. В этой статье освещены сущность и особенности персонализированного подхода к управлению педагогическим коллективом, внешние сроки (например, демократизация, гуманизация всех сфер человеческой жизни, ориентация социальных институтов на гуманистические, личностно-ориентированные цели и ценности, обеспечение реализации социально-политических, социально-бытовых, нормативно-правовых, духовно-нравственных факторов личностного и профессионального развития учителей) и внутренних терминов (ориентация управления на личность; проявление высокого уровня акмеологической позиции руководителя, реализация и расширение учителей Определены и теоретически обоснованы предметные функции учеников и учеников, высокий уровень развития педагогического коллектива) успешной реализации персонифицированного подхода к управлению педагогическим коллективом.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationRogova T. Terms of successful realization of personalized approach to pedagogical collective management / T. Rogova // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 55–61.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn978-3-903197-77-0
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3087
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherPremier Publishing s.r.o., Vienna-Pragueuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthumanizinguk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonality orientationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsubjectuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical collectiveuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjecttermsuk_UA.UTF-8
dc.subjectперсоналізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectорієнтація на особистістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредметuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічний колективuk_UA.UTF-8
dc.subjectменеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectтерміниuk_UA.UTF-8
dc.subjectперсонализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманизацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectориентация на личностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредметuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогический коллективuk_UA.UTF-8
dc.subjectменеджментuk_UA.UTF-8
dc.subjectсрокиuk_UA.UTF-8
dc.titleTerms of successful realization of personalized approach to pedagogical collective managementuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeУмови успішної реалізації персоналізованого підходу до управління педагогічним колективомuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeУсловия успешной реализации персонализированного подхода к управлению педагогическим коллективомuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Rogova T. .pdf
Розмір:
105.91 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: