Мовний коучинг як сучасний метод вивчення іноземних мов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університетт імені Ярослава Мудрого
Анотація
У статті розглядається сфера компетенції та основні функції викладача-коуча на заняттях з іноземної мови. Визначаються основні прийоми мовного коучингу. Аналізуються шляхи реалізації європейських підходів до навчання іноземних мов в українських вищих навчальних закладах. В статье рассматривается сфера компетенции и основные функции преподавателя-коуча на занятиях по иностранному языку. Определяются основные приемы языкового коучинга. Анализируются пути реализации европейских подходов к обучению иностранным языкам в украинских высших учебных заведениях. The article examines the scope of competence and the main functions of a teacher-coach in a foreign language classroom. The main techniques of language coaching are identified. The ways of implementing European approaches to foreign language teaching in Ukrainian higher education institutions are analysed.
Опис
Ключові слова
мовний коучинг, викладач-коуч, вивчення мови, іноземна мова, языковой коучинг, преподаватель-коуч, изучение языка, иностранный язык, language coaching, teacher-coach, language learning, foreignlanguage
Цитування
Семеренська О. В. Мовний коучинг як сучасний метод вивчення іноземних мов / О. В. Семеренська // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Харків, 27 лют. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2020. – С. 179–182.