Творчий розвиток дітей засобами образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі проаналізовано стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній літературі та практиці, уточнено зміст понять: «творчість», «художньо-естетичний розвиток», «творчий розвиток», «пластилінографія», охарактеризовано особливості творчого розвитку дітей старшого дошкільного в дошкільному навчальному закладі. Авторкою доведено ефективність застосування нетрадиційної техніки «пластилінографія» задля творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО. The master's thesis analyzed the state of the researched problem in the psychological and pedagogical literature and practice, specified the meaning of the concepts: "creativity", "artistic and aesthetic development", "creative development", "plasticinography", characterized the peculiarities of the creative development of senior preschool children in a preschool educational institution. The author has proven the effectiveness of the use of the non-traditional technique "plasticineography" for the creative development of older preschool children in the conditions of special education.
Опис
Ключові слова
творчий розвиток, діти дошкільного віку, образотворче мистецтво, нетрадиційні техніки, вихователь, заклади дошкільної освіти, creative development, preschool children, visual arts, non-traditional techniques, teacher, preschool education institutions
Цитування
Кущ Т. В. Творчий розвиток дітей засобами образотворчого мистецтва : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Т. В. Кущ ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 112 с. : табл. + дод.
Колекції