Відмінності між діловим листуванням у британській та американській культурах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто варіативність ділового листування, яке зумовлено використанням британського або американського варіантів англійської мови, характеризоване стилістичним, лексичними та пунктуаційними особливостями писемного мовлення, врахування яких необхідне для досягнення успіху в процесі ділової комунікації. В статье рассмотрена вариативность деловой переписки, которая обусловлена использованием британского или американского вариантов английского языка, характеризуемых стилистическими, лексическими и пунктуационными особенностями письменной речи, учет которых необходимо для достижения успеха в процессе деловой коммуникации. The article considers the variability of business correspondence, which is caused by the use of British or American variants of English, characterized by stylistic, lexical and punctuation features of written speech, which must be taken into account to achieve success in the process of business communication.
Опис
Ключові слова
ділове спілкування, листування, зарубіжна культура, студентські роботи, деловое общение, переписка, зарубежная культура, студенческие работы, business communication, correspondence, Foreign culture, student works
Цитування
Федорова К. Відмінності між діловим листуванням у британській та американській культурах // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 77–78.