Шляхи формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто різноманітні форми виховання патріотизму у підростаючого покоління. Позаурочна робота в початковій школі має широкі можливості для формування патріотичних почуттів учнів. Виховання патріотизму має становити найважливіший напрямок роботи вчителя початкових класів, адже багато у чому від школи залежить сприйняття учнем всіх складових патріотизму. The article considers various forms of education of patriotism in the younger generation. Extracurricular work in primary school has ample opportunities for formation of patriotic feelings of students. Education of patriotism should be the most important area of work of primary school teachers, because largely depends on the school perception of the student of all the components of patriotism.
Опис
Ключові слова
патріотичне виховання, позаурочна діяльність, діти молодшого шкільного віку, patriotic education, extracurricular activities, primary school children
Цитування
Лисун С. Шляхи формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності / С. Лисун // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 19.