ПРАКТИЧНИЙ КОНЦЕПТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ» ТА ЙОГО РЕЛІЗАЦІЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зазначено, що професія дизайнера візуальної комунікації є популярною, а продукти виробництва мають бути якісними. У зв’язку з цим практичний концепт спеціальності «Візуальна комунікація» у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки постійно оновлюється. Ефективними є студії дизайну та виробництва, поєднання дизайну з народними традиціями. It is noted that the profession of a visual communication designer is popular, and the products must be of high quality. In this regard, the practical concept of the specialty "Visual Communication" in institutions of higher education in the People’s Republic of China is constantly updated. The design and production studios, combining design with folk traditions are effective.
Опис
Ключові слова
дизайн, візуальна комунікація, працівники дизайн індустрії, спеціальність, студії, продукти культурної індустрії, аспірантські роботи, design, visual communication, employees of the design industry, specialty, studios, products of the cultural industry, postgraduate works
Цитування
Сінь Ван. Практичний концепт спеціальності «візуальна комунікація» та його релізація в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки / Сінь Ван, Чжо Ван // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 254–258.