ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування мотивації учіння гри на фортепіано у молодших школярів. Мотивація являється двигуном, який побуджає учнів до вивчення інструменту, подолання труднощів і достиганню нових висот. Мотивація має особливості, які стимулюють розвиток основних функцій і спонукає на успіх. Існує два основних типи мотивації: зовнішня і внутрішня. Наведено практичні рекомендації, щоб надихнути і підтримати учнів на шляху к досягненню нових висот у грі на фортепіано. Зазначено, що що кожен учень унікальний, і підхід к формуванню їх мотивації повинен буди гнучким і індивідуально налаштованим. Шляхом створення відповідного надихаючого навчального середовища, заохочення досягнень і регулярного зворотного зв’язку, необхідно допомогти кожному учню досягти свого потенціалу у світі музики і грі на фортепіано. The publication examines the formation of motivation for learning to play the piano in younger schoolchildren. Motivation is the engine that prompts students to learn an instrument, overcome difficulties and reach new heights. Motivation has features that stimulate the development of basic functions and encourage success. There are two main types of motivation: extrinsic and intrinsic. Practical recommendations are provided to inspire and support students on their way to reaching new heights in piano playing. It is noted that each student is unique, and the approach to forming their motivation should be flexible and individually adjusted. By creating an appropriate and inspiring learning environment, encouraging achievement and providing regular feedback, it is necessary to help each student reach their potential in the world of music and piano playing.
Опис
Ключові слова
музична освіта, мотивація, фортепіано, діти молодшого шкільного віку, музичне мистецтво, магістерські роботи, music education, motivation, piano, children of primary school age, musical art, master's theses
Цитування
Козлова Н. В. Формування мотивації учіння гри на фортепіано у молодших школярів / Н. В. Козлова // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 96–100.