ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ІГРАШОК В ОСВІТНЬМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання театральних іграшок в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Іграшка є універсальним засобом розвитку дітей дошкільної освіти. Зазначено, що використання театральних іграшок створює великі виховні можливості в освітньому процесі сучасного ЗДО, сприяє стрімкому інтелектуальному й емоційному розвитку дошкільників, дозволяє моделювати нові соціальні ситуації, розкриває творчій потенціал кожної дитини. The publication examines the use of theatrical toys in the educational process of a modern preschool education institution. The toy is a universal tool for the development of preschool children. It is noted that the use of theatrical toys creates great educational opportunities in the educational process of modern preschools, contributes to the rapid intellectual and emotional development of preschoolers, allows modeling new social situations, and reveals the creative potential of each child.
Опис
Ключові слова
освітній процес, театральні іграшки, заклади дошкільної освіти, студентські роботи, educational process, theater toys, preschool education institutions, student works
Цитування
Лаврухіна В. В. Особливості використання театральних іграшок в освітньому процесі сучасного ЗДО / В. В. Лаврухіна, М. В. Кордубан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 177–179.