Робототехніка як провідна технологія STEM-освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто робототехніку як провідну технологію STEM-освіти. Визначено головні завдання застосування освітньої робототехніки у навчальному процесі початкової школи, а саме: забезпечення загального розвитку дитини, перспективного професійного майбутнього, досвіду командної роботи, навчання увазі, формування уміння доводити справу до кінця. The theses consider robotics as a leading technology of STEM education. The main tasks of using educational robotics in the educational process of primary school are determined, namely: ensuring the general development of the child, a promising professional future, teamwork experience, training attention, forming the ability to see things through.
Опис
Ключові слова
робототехніка, STEM-освіта, технологія, початкова школа, robotics, STEM-education, technology, primary school
Цитування
Хвостик А. Робототехніка як провідна технологія STEM-освіти / А. Хвостик // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 43.