ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИЧНУ ОСВІТУ : НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В статті надано аналіз форм та методів розвитку інноваційних технологій в історичній освіті на прикладі роботи історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Зроблено висновок щодо важливої ролі інноваційних методів навчання в формуванні професійних компетенцій студентів-істориків. В статье дан анализ форм и методов развития инновационных технологий в историческом образовании на примере работы исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Сделан вывод о важной роли инновационных методов обучения в формировании профессиональных компетенций студентов-историков. In the article the analysis of forms and methods of development of innovative technologies is given in historical education on the example of work of historical faculty of KHNPU of the name of G. S. Skovoroda. A conclusion is done about the important role of innovative methods of teaching in forming of professional jurisdictions of students-historians.
Опис
Ключові слова
інновації, історична освіта, модернізація, технології, инновации, историческое образование, модернизации, технологии, innovations, historical education, modernizations, technologies
Цитування
Бережна С. В. Впровадження інноваційних технологій в історичну освіту : на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Вип. 3. – С. 3–6.