РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «розвиток», «полікультурна компетентність», описано складові полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи, визначено особливості розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Доведено, що розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи сприятимуть виявлені в процесі проведення педагогічного експерименту умови полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Теоретично обгрунтовано дидактичні умови розвитку полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи та експериментально їх перевірено. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of the development of multicultural competence of younger schoolchildren in the educational process of primary school. The master's work revealed the essence of the concept of "development", "multicultural competence", described the components of multicultural competence of younger schoolchildren in the educational process of primary school, determined the features of the development of multicultural competence of younger schoolchildren in the educational process of primary school. It has been proven that the conditions of multicultural competence of junior high school students in the educational process of primary school, revealed during the pedagogical experiment, will contribute to the development of multicultural competence of junior high school students in the educational process of primary school. The didactic conditions for the development of multicultural competence of younger schoolchildren in the educational process of primary school were theoretically substantiated and tested experimentally.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, освітній процес, розвиток, полікультурна компетентність, дидактичні умови, younger schoolchildren, educational process, development, multicultural competence, didactic conditions
Цитування
Свид І. О. Розвиток полікультурної компетентності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / І. О. Свид ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 77 с. + дод.
Колекції