Zoopoetics and Its Terrains

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines zoopoetics. The rapid changes caused by global warming and environmental destruction, environmental injustice have given rise to a new kind of environmental anxiety. In the 1990s, poets began to question the naturalness of "nature poetry" by raising themes of food, agriculture and animals. Poetic texts about animals of the present era may embody allusive images of pagan rituals, intertwining place, landscape, animal, deity and man. У статті розглянуто зоопоетику. Стрімкі зміни, викликані глобальним потеплінням та руйнуванням довкілля, екологічна несправедливість породили новий вид екологічної тривоги. У 1990-х роках поети розпочали ставити під сумнів природність "поезії природи", порушуючи теми їжі, сільського господарства та тварин. Поетичні тексти про тварин нинішньої доби можуть втілювати алюзивні образи язичницьких ритуалів, переплетення місця, ландшафту, тварини, божества та людини.
Опис
Ключові слова
zoopoetics, animals in literature, зоопоетика, тварини в літературі
Цитування
Starostenko T. Zoopoetics and Its Terrains /T. Starostenko // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 132–134.