Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища: теоретичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено проблему підготовки майбутніх фахівців в умовах інклюзивного освітнього середовища. Сучасний соціальний працівник зобов’язаний володіти знаннями та навичками роботи в інклюзивному середовищі, застосовувати спеціальні прийоми та методи, вдосконалювати інклюзивну компетентність. В статье освещена проблема подготовки будущих специалистов в условиях инклюзивной образовательной среды. Современный социальный работник обязан владеть знаниями и навыками работы в инклюзивной среде, применять специальные приемы и методы, совершенствовать инклюзивную компетентность. The article highlights the problem of training future professionals in an inclusive educational environment. The modern social worker should have knowledge and skills to work in an inclusive environment, apply special techniques and methods, improve inclusive competence.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, інклюзивне освітне середовище, соціальні працівники, магістерські роботи, подготовка специалистов, инклюзивная образовательная среда, социальные работники, магистерские работы, specialist training, inclusive educational environment, social workers, master works
Цитування
Галас Т. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища: теоретичний аспект / Т. В. Галас // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 49–50.