Психологічні особливості функціонування сімейної системи у повторному шлюбі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено теоретичний аналіз і систематизацію наукових уявлень за проблемою функціонування сімейної системи у повторному шлюбі. За результатами проведеного емпіричного дослідження визначені подібні характеристики та відмінності функціонування сімейної системи при першому та повторному шлюбі. Визначена більша задоволеність подружжя сімейним життям, більша значимість організації та контролю при управлінні сімейною системою, згуртованості в сімейних стосунках, незалежності в питаннях особистісного розвитку, більше розуміння шлюбного партнера і повага до нього у сім’ях повторного шлюбу порівняно з сім’ями першого шлюбу. За результатами проведеного дослідження розроблені рекомендації щодо психологічного супроводу сімей, які перебувають у повторному шлюбі. The work has accomplished the theoretical analysis and generalization of the scientific notations in regard to a family system functioning in remarriage. According to the empirical findings, some similar characteristics and distinctions between a family system functioning in the first and remarriage have been defined. More satisfaction of marriage partners with their family life, more significance of organization and control while a family system managing, cohesion in family relations, personal development independence, more understanding of a marriage partner and respect for her/him in remarriage in comparison with the first marriage have been defined. According to the conducted research results, the recommendations regarding the psychological follow-up of the families in remarriage have been elaborated.
Опис
Ключові слова
сімейна система, функціонування сімейної системи, сімейна згуртованість, сімейна адаптація, тип сімейної системи, повторний шлюб, family system, family system functioning, family cohesion, family adaptation, family system type, remarriage
Цитування
Кулдошина Н. О. Психологічні особливості функціонування сімейної системи у повторному шлюбі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. О. Кулдошина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 58 с. : табл.
Колекції