ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах визначено суть самостійної роботи школярів, схарактеризовано її основні види (письмові самостійні роботи, робота з книгою (підручником)) та зміст відповідно до їх дидактичного призначення.The theses define the essence of independent work of schoolchildren, characterize its main types (written independent work, work with a book (textbook)) and content in accordance with their didactic purpose.
Опис
Ключові слова
самостійна робота, організація, математика, independent work, organization, mathematics
Цитування
Дейніченко Т. І. До питання організації самостійної роботи учнів з математики / Т. І. Дейніченко, М. В. Онікєєнко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 108–111.