Формування творчої активності старших дошкільників засобами проєктної технології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на теоретичному та емпіричному рівнях досліджено проблему формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної технології. Зокрема, розкрито особливості формування творчої активності старших дошкільників засобами проєктної технології, обґрунтовано організаційно-педагогічні умови реалізації проєктної технології у процесі формування творчої активності старших дошкільників. Продіагностовано стан творчої активності дітей старшого дошкільного віку та досліджено ефективність використання проєктної технології в процесі формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку. In the qualification work at the theoretical and empirical levels, the problem of the formation of creative activity of older preschool children by means of project technology was investigated. In particular, the peculiarities of the formation of creative activity of older preschoolers by means of project technology are revealed, the organizational and pedagogical conditions for the implementation of project technology in the process of the formation of creative activity of older preschoolers are substantiated. The state of creative activity of older preschool children was diagnosed and the effectiveness of the use of project technology in the process of forming the creative activity of older preschool children was investigated.
Опис
Ключові слова
творча активність, старший дошкільний вік, проєктна технологія, проєктна діяльність, заклад дошкільної освіти, вихователь, creative activity, older preschool age, project technology, project activity, preschool education institution, teacher
Цитування
Кляузер А. Ю. Формування творчої активності старших дошкільників засобами проєктної технології : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / А. Ю. Кляузер ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 69 с. : табл. + дод.
Колекції