МОТИВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито основні аспекти мотиваційного підходу в управлінні персоналом в закладі загальної середньої освіти. Висвітлено поняття «мотивація», її функції, наголошено на тому, що реалізація мотиваційного підходу в управлінні можлива за рахунок урахування потреб особистості. В статье раскрыты основные аспекты мотивационного подхода в управлении персоналом в заведении общего среднего образования. Освещены понятие «мотивация», ее функции, отмечено, что реализация мотивационного подхода в управлении возможна за счет учета потребностей личности. The article reveals the main aspects of the motivational approach in personnel management in general secondary education. The concept of "motivation", its functions are emphasized, it is emphasized that the implementation of the motivational approach in management is possible by taking into account the needs of the individual.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, мотиваційний підхід, мотивація, трудова мотивація, потреби особистості, управление персоналом, мотивационный подход, мотивация, трудовая мотивация, потребности личности, personnel management, motivational approach, motivation, work motivation, personal needs
Цитування
Авраменко Д. В. Мотиваційний підхід в управлінні персоналом закладу загальної середньої освіти / Д. В. Авраменко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 9–13.