ОСОБЛИВОСТІ ВИПРОБУВАННЯ ПІД ЧАС ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний біотехнологічний університет
Анотація
У статті досліджено випробування під час вступу на державну службу, що регулюється Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. Згідно з цим законом, випробування може встановлюватися строком від одного до шести місяців. Важливою особливістю випробування є те, що при вступі на державну службу вперше воно є обов’язковим елементом при призначенні на посаду. Надано рекомендації щодо збільшення ефективності інституту випробування. The article examines the test during entry into the civil service, which is regulated by the Law of Ukraine "On Civil Service" dated December 10, 2015 No. 889-VIII. According to this law, probation can be established for a period of one to six months. An important feature of the test is that when entering the civil service for the first time, it is a mandatory element when being appointed to a position. Recommendations are given to increase the efficiency of the testing institute.
Опис
Ключові слова
державна служба, державні службовці, випробування, аспірантські роботи, Public Service, civil servants, trial, postgraduate works
Цитування
Шапірко В. Г. Особливості випробування під час вступу на державну службу / В. Г. Шапірко // Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19 квіт. 2024 р. – Харків, 2024. – C. 197–200.