Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена питанням екологічного виховання дітей дошкільного віку засобами казки. Розкрито роль і місце казки природознавчого змісту як засобу екологічного виховання дітей дошкільного віку. Статья посвящена вопросам экологического воспитания детей дошкольного возраста средствами сказки. Раскрыта роль и место сказки природоведческого содержания как средства экологического воспитания детей дошкольного возраста. The article is devoted to questions of ecological education of children of preschool age by means of fairy tales. The role and place of the author's fairy tale of natural science as a means of environmental education of children is substantiated.
Опис
Ключові слова
казки, екологічне виховання, дошкільники, екологічна криза, сказки, экологическое воспитание, дошкольники, экологический кризис, fairy tales, environmental education, preschool children, environmental crisis
Цитування
Борисенко У. В. Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку / У. В. Борисенко // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С.192–196.