Підготовка вчителя в умовах викликів: можливості дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена упровадженню інноваційних форм організації освітнього процесу у воєнний час в роботу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – лідера освітнього, наукового й інноваційного розвитку Харківського регіону. The article is devoted to the introduction of innovative forms of organization of the educational process during the war into the work of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda - the leader of educational, scientific and innovative development of the Kharkiv region.
Опис
Ключові слова
цифровізація освіти, дистанційне навчання, підготовка вчителів, digitization of education, distance learning, distance learning, teacher training
Цитування
Бойчук Ю. Д. Підготовка вчителя в умовах викликів: можливості дистанційного навчання / Ю. Д. Бойчук // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. Наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 9–12.