ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Анотація
В статті проаналізовано наукову літературу з проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді за аспектами: формування культури здоров’я та здоров’язбереження дітей та молоді; здоров’язбереження та розвиток молодих спортсменів в умовах соціального дистанціювання; підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до здоров’язбережувальної діяльності з дітьми та молоддю. Наведено результати опитування здобувачів вищої освіти щодо особливостей їхнього способу життя. The article analyzes the scientific literature on the problem of preserving and strengthening the health of children and youth according to the following aspects: the formation of a culture of health and health preservation of children and youth; health care and development of young athletes in conditions of social distancing; training of future specialists in the social sphere for health-preserving activities with children and young people. The results of a survey of higher education applicants regarding the characteristics of their lifestyle are given.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці, соціальна сфера, здоров’язбереження, соціальне дистанціювання, professional training, future specialists, social sphere, health protection, social distancing
Цитування
Костіна В. В. Формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до збереження та зміцнення здоров'я в умовах соціального дистанціювання / В. В. Костіна, Т. І. Гогіна // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 2–3 черв. 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 124–127.