Особливості трудової міграції української робочої сили

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто трудову міграцію робочої сили. Щоб зупинити відтік мігрантів за кордон наш уряд має прийняти низку важливих рішень. Влада має зосередитися на створенні нових робочих місць з гідними умовами та рівнем оплати праці. Такі дії призведуть до скорочення трудових мігрантів та врегулюють економічну ситуацію в Україні. В статье рассмотрена трудовая миграция рабочей силы. Чтобы остановить отток мигрантов за границу наше правительство должно принять ряд важных решений. Власти должны сосредоточиться на создании новых рабочих мест с достойными условиями и уровнем оплаты труда. Такие действия приведут к сокращению трудовых мигрантов и урегулируют экономическую ситуацию в Украине. This article looks at labour migration of the labour force. In order to stop the outflow of migrants abroad, our government must take some important decisions. The authorities should focus on creating new jobs with decent conditions and wages. Such actions will lead to a reduction of labour migrants and regularise the economic situation in Ukraine.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, економічна криза, робоча сила, студентські роботи, трудовая миграция, экономический кризис, рабочая сила, студенческие работы, labour migration, economic crisis, workforce, student work
Цитування
Винник Б. Р. Особливості трудової міграції української робочої сили / Б. Р. Винник // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 48–51.