Сучасна пригодницька література для підлітків: проблема жанру (на прикладі трилогії А. Кокотюхи "Гімназист")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз жанру сучасної пригодницької літератури для підлітків на прикладі відомої трилогії детектива Андрія Кокотюхи «Гімназист і Чорна Рука», «Гімназист і Вогняний Змій», «Гімназист і Біла Ворона». Проаналізовано головні тенденції розвитку сучасної підліткової літератури. Визначено особливості літературного дискурсу, спрямованого на підлітків. Охарактеризовано особливості хронотопу детективу «Гімназист», який є довершеним зразком детективного жанру для підлітків. Описано методику вивчення детективів на уроці української літератури. Визначено особливості аналізу детективів. In the qualifying work, an analysis of the genre of modern adventure literature for teenagers was carried out using the example of the famous trilogy of detective Andrii Kokotіukha "The High School Student and the Black Hand", "The High School Student and the Fire Snake", "The High School Student and the White Crow". The main trends in the development of modern adolescent literature are analyzed. The peculiarities of the literary discourse aimed at teenagers are determined. The characteristics of the chronotope of the detective story "The High School Student", which is a perfect example of the detective genre for teenagers, are characterized. The method of studying detective stories in the lesson of Ukrainian literature is described. The peculiarities of the analysis of detectives are determined.
Опис
Ключові слова
Кокотю́ха А. А., українська юнацька література, пригодництька література, детективи, підліткова література, Kokotiúkha A., Ukrainian youth literature, adventure literature,, detective stories
Цитування
Радченко Я. А. Сучасна пригодницька література для підлітків: проблема жанру (на прикладі трилогії А. Кокотюхи "Гімназист") : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / Я. А. Радченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 73 с.
Колекції