Перспективи та організація спілкування дітей на тему прочитаного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено спілкування дітей на тему прочитаного. З метою з'ясування місця і значення обговорення прочитаних творів у навчальному процесі в початковій школі, було проведено анонімне онлайн-опитування вчителів Харкова та Харківської області. Аналіз результатів опитування дозволяє стверджувати, що сучасні вчителі початкової школи мають різний рівень обізнаності щодо залучення учнів до читацького спілкування. І, на жаль, значна частина педагогів не дуже активно залучає дітей до обговорення прочитаного, традиційно посилаючись на незацікавлених батьків та дітей, які мало читають. З огляду на все вищесказане виділено деякі методичні рекомендації щодо організації обговорення прочитаного серед дітей. У статті досліджено спілкування дітей на тему прочитаного. The article examines children's communication on the topic of reading. In order to find out the place and meaning of discussion of read works in the educational process in elementary school, an anonymous online survey of teachers in Kharkiv and Kharkiv region was conducted. The analysis of the results of the survey allows us to state that modern primary school teachers have different levels of awareness regarding the involvement of students in reading communication. And, unfortunately, a large number of teachers do not actively involve children in discussing what they have read, traditionally referring to uninterested parents and children who do not read much. In view of all the above, some methodical recommendations for organizing the discussion of what has been read among children are highlighted.
Опис
Ключові слова
читання, читацьке спілкування, освітній процес, студентські роботи, reading, reading communication, educational process, student works
Цитування
Заліська А. Перспективи та організація спілкування дітей на тему прочитаного / А. Заліська // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 31–32.