Специфіка роботи зі слухання-розуміння молодшими школярами мови художнього тексту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто роботу зі слухання-розуміння художнього тексту, яка є невід’ємною частиною уроків української мови в початковій школі. Розвиток мовних навичок, мислення, емоційної сфери, виховання цінностей та любові до читання – ось лише деякі з ключових завдань, які вирішує робота зі слухання-розуміння художнього тексту в початковій школі. Зауважено, що робота зі слухання-розуміння художнього тексту є важливим внеском у майбутнє дитини, вона сприяє не лише її мовному та інтелектуальному розвитку, але й формуванню її особистості, вихованню цінностей і любові до читання. The article deals with the work on listening-comprehension of an artistic text, which is an integral part of Ukrainian language lessons in primary school. Development of language skills, thinking, emotional sphere, education of values ​​and love of reading - these are just some of the key tasks solved by work on listening-comprehension of literary text in primary school. It is noted that work on listening-comprehension of artistic text is an important contribution to the future of the child, it contributes not only to his language and intellectual development, but also to the formation of his personality, education of values ​​and love of reading.
Опис
Ключові слова
українська мова, слухання художнього тексту, початкова школа, студентські роботи, Ukrainian language, listening to literary text, primary school, student works
Цитування
Криворотенко К. Специфіка роботи зі слухання-розуміння молодшими школярами мови художнього тексту / К. Криворотенко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 28.