Вокально-виконавська творчість М. І. Глінки

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Велике значення щодо професійної підготовки майбутнього вчителя мистецтва набувають вокально-виконавські принципи М. І. Глінки. Большое значение в профессиональной подготовке будущего учителя искусства приобретают вокально-исполнительские принципы М. И. Глинки. Great value in preparation of future teacher professionaloj arts are becoming vocal performing principles Glinka.
Опис
Ключові слова
вокальна культура, виконавська творчість, співацький досвід, Глінка М. І., вокальная культура, исполнительское творчество, певческий опыт, Глинка М. И., vocal culture, performing arts, singing experience, Glinka M. I.
Цитування
Давидович Л. В. Вокально-виконавська творчість М. І. Глінки / Л. В. Давидович // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VI міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 81–83.