ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто театралізовану діяльність як засіб формування та розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення. Проведена робота з організації театралізованої діяльності дітей стимулює навчальну, пізнавальну, артистичну та природну мовленнєву діяльність, має позитивний вплив на моторну, сенсорну, емоційну сферу. Правильно побудована театральна діяльність має значне корекційне значення для дитини із тяжкими порушеннями мовлення. The publication deals with theatrical activity as a means of forming and developing the speech of primary school children with severe speech disorders. The work carried out on the organisation of theatrical activity of children stimulates educational, cognitive, artistic and natural speech activity, has a positive impact on the motor, sensory and emotional spheres. Properly constructed theatre activities have a significant correctional value for a child with severe speech disorders.
Опис
Ключові слова
театралізована діяльність, розвиток мовлення, діти з особливими освітніми потребами, порушення мовлення, корекційна робота, theatrical activity, speech development, children with special educational needs, speech impairment, correctional work
Цитування
Краснокутська Н. В. Використання театралізованої діяльності як засобу формування та розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Краснокутська // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 425–428.