Становлення жанру естрадної пісні на Україні: витоки та періодизація

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено становлення української естрадної пісні. Розкрито етапи розвитку української естрадної пісні з 1962 року до наших днів. В статье исследуется формирование украинской эстрадной песни. Раскрыты этапы развития украинской эстрадной песни с 1962 года по сегодняшний день. The article explores the formation of the Ukrainian pop song. The stages of development of the Ukrainian popular song from 1962 to the present day are revealed.
Опис
Ключові слова
естрадна пісня, українська пісня, вокальне виконавство, студентські роботи, эстрадная песня, украинская песня, вокальное исполнительство, студенческие работы, pop songs, Ukrainian song, vocal performance, student work
Цитування
Тризна В. В. Становлення жанру естрадної пісні на Україні: витоки та періодизація / В. В. Тризна, В. В. Кузьмічова // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 148–151.