Соціально-педагогічна діяльність з морального виховання молодших школярів у знз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначена соціально-педагогічна діяльність з морального виховання молодших школярів у ЗНЗ. Определена социально-педагогическая деятельность по нравственному воспитанию младших школьников в ОУЗ.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, моральне виховання, молодші школярі, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, нравственное воспитание, младшие школьники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, moral upbringing, junior schoolchildren, general educational institutions, student work
Цитування
Петрушина Я. О. Соціально-педагогічна діяльність з морального виховання молодших школярів у знз / Я. О. Петрушина // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 56.