Нові підходи до формування комунікативних навичок молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування комунікативних навичок молодших школярів. Доцільно обирати такі форми роботи, які є цікавими і корисними сучасним дітям, розвивають гнучкі навички, навчають продуктивному спілкуванню. На основі комунікативних навичок будуть розвинені базові, що стане запорукою успішного навчання упродовж життя. The article deals with the formation of communication skills of junior schoolchildren. It is advisable to choose such forms of work that are interesting and useful for modern children, develop flexible skills, teach productive communication. On the basis of communication skills will be basic ones will be developed, which will be the key to successful lifelong learning.
Опис
Ключові слова
комунікативні навички, молодші школярі, початкова школа, communication skills, junior schoolchildren, primary school
Цитування
Бієнко Ю. Нові підходи до формування комунікативних навичок молодших школярів / Ю. Бієнко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 7.