МЕТОДИ ПІГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»

dc.contributor.authorУ, Юе
dc.date.accessioned2023-07-18T09:05:45Z
dc.date.available2023-07-18T09:05:45Z
dc.date.issued2022-05-12
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано професійну підготовку майбутніх вчителів до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво». Запропоновано використування кейс-методу – це метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Рекомендовано роботу проводити на підґрунті міждисциплінарної інтеграції. Такий підхід до підготовки здобувачів буде сприяти засвоєнню та практичному впровадженню сучасних методів, з-поміж іншого і кейс-методу, для ефективної реалізації оновленого інтегрованого змісту мистецької шкільної освіти. The publication analyzes the professional training of future teachers for teaching the integrated course "Art". It is proposed to use the case method, which is a method of situational learning based on specific examples. It is recommended to conduct the work on the basis of interdisciplinary integration. This approach to the training of students will contribute to the assimilation and practical implementation of modern methods, including the case method, for the effective implementation of the updated integrated content of art school education.
dc.identifier.citationУ Юе. Методи підготовки майбутнього вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» / У Юе // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 229–230.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11945
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмистецька освіта
dc.subjectінтегроване навчання
dc.subjectкейс-метод
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectмайбутні вчителі
dc.subjectart education
dc.subjectintegrated learning
dc.subjectcase method
dc.subjectprofessional training
dc.subjectfuture teachers
dc.titleМЕТОДИ ПІГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»
dc.title.alternativeMETHODS OF TRAINING THE FUTURE TEACHER TO THE TEACHING OF THE INTEGRATED COURSE "ART"
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
У Юе. Методи підготовки майбутнього вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво».pdf
Розмір:
4.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: