БРИТАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ В ТУРИНІ (1996‒1997 РР.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
Стаття присвячена британській позиції щодо формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки на Міжурядовій конференції держав-членів ЄС в Турині (1996‒1997). Британська концепція ґрунтувалася на домінуючій ролі НАТО в Європі, що унеможливлювало створення суто європейських оборонних структур. Перспективи розвитку Північноатлантичного Альянсу форін-офіс вбачав у механізмі програми «Партнерство заради миру» 1994 р., яка забезпечувала НАТО життєво важливу роль у створенні безпеки і стабільності в Центральній і Східній Європі, поєднуючи її з культивацією атлантичних цінностей. Оптимальною метою визнавалося зміцнення ЗЄС із збереженням подвійної функції ‒ «європейської опори» НАТО і оборонного компонента Євросоюзу. The article is dedicated to the British position regarding the formation of the Common Foreign and Security Policy at the Intergovernmental Conference of the EU Member States in Turin (1996‒1997). The British concept was based on NATO’s dominant role in Europe, which made impossible to create purely European defense structures. The prospects for the development of the North Atlantic Alliance were seen by the Foreign Office in the mechanism of the program «Partnership for Peace» 1994, which provided to NATO a vital role in creating security and stability in Central and Eastern Europe, combining with the cultivation of Atlantic values. The optimal goal was to strengthen the WEU with conservation of the dual function ‒ the NATO’s «European pillar» and the European Union’s defense component.
Опис
Ключові слова
Європейський Союз, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Маастрихтський договір, Міжурядова конференція держав-членів ЄС, Спільна зовнішня політика і політика безпеки, Західноєвропейський союз, НАТО, the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Maastricht Treaty, Intergovernmental Conference of EU Member States, Common Foreign and Security Policy, the Western European Union, NATO
Цитування
Ямпольська Л. М. Британська концепція Спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу на Міжурядовій конференції в Турині (1996-1997 рр.) / Л. М. Ямпольська // Інтеграційні процеси в Європі: історія, розвиток та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., Умань, 6 жовт. 2022 р. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]. ‒ Умань, 2022.‒ С. 161‒165.