Формування духовності студентів факультетів мистецтв

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється проблема формування в учнівської молоді духовності й моралі. Конкретизуються шляхи виховання духовності студентів факультетів мистецтв. В статье освещается проблема формирования у учащейся молодежи духовности и морали. Конкретизируются пути воспитания духовности студентов факультетов искусств. The article highlights the problem of the formation of spirituality and morality among students. Showing ways of educating spirituality among students of art.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, виховання духовності, виховання моралі, студенти, студентські роботи, художественное образование, воспитание духовности, воспитание морали, студенты, студенческие работы, art education, spiritual education, moral education, students, student work
Цитування
Красов О. О. Формування духовності студентів факультетів мистецтв / О. О. Красов, В. А. Кузьмічова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 108–109.